.
LIVE BROADCAST - Cina comunitară a bisericilor penticostale din Chicago.
Joi 13 Aprilie 2017, de la 7:00 PM (CT)

.